Excursies in ’t Raathuis

Excursies in ‘t Raathuis

Na de uitbreiding in 2016 is ‘t Raathuis volledig ingericht als instructieruimte. Met behulp van beamer en aangepaste geluidsinstallatie worden belangstellenden geïnformeerd over onze vereniging en de bijenkasten op de bijenstand. Tevens wordt ingegaan op het leven van de bij in het algemeen en de actuele situatie over de verschillende bijen- en insectenpopulaties in het bijzonder.
Met een uitleg over drachtverbetering willen wij de bezoekers informeren hoe zij zelf de biodiversiteit in eigen omgeving kunnen bevorderen.
Leerlingen van scholen (lager-, hoger- en beroepsonderwijs), leden van uiteenlopende verenigingen, en groepjes particulieren (o.a. verjaardagpartijtjes), behoren tot onze regelmatige gasten.
De vereniging beschikt tevens over een leskist, waarin o.a. materiaal om lezingen te geven voor scholen, verenigingen en andere belangstellenden die niet naar de verenigingshal kunnen komen.

Informatie: Piet Bressers, Vinkenheuvel 17, 5296 LR Esch, tel. 0411-601595 en tel. 06-57197296. E-mail: pietbressers@home.nl