De Vereniging

St. Ambrosius

Zoals vermeld in de statuten stelt de vereniging zich ten doel “het bevorderen en instandhouden van de bijenhouderij in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder”. Zij brengt dit in praktijk door o.a. een gezamenlijke inkoop van materialen, het beschikbaar stellen van kweekmateriaal en voorlichting op velerlei gebied. Er wordt samengewerkt met diverse organisaties en particulieren om het drachtgebied te verbeteren.
Beginnende imkers ontvangen, indien gewenst, tijdelijk een volkje en worden door onze ervaren leden gecoached.

Een jaarlijks terugkerend evenement is de Bijen- en Plantenmarkt op de derde zondag in april. Omdat Pasen dit jaar op deze derde zondag valt wordt de markt nu gehouden op 23 april 2017. Deze markt trekt traditioneel veel bezoekers naar onze verenigingshal. Voor actuele informatie over onze vereniging zie onze website www.bijeninboxtel.nl

Secretariaat

Het secretariaat is te bereiken via e-mail ambrosius.boxtel@gmail.com, tel. 0411-677343 en tel. 06-36266835. Het adres is Beneluxlaan 38, 5283HD, Boxtel

‘t Raathuis

Verenigingshal ‘t Raathuis is te vinden in park Molenwijk te Boxtel. De ingang ligt aan ‘t Essche Heike 1B. In de verenigingshal is ruimte voor onze leden hun kast(en) te plaatsen indien zij elders hiervoor geen gelegenheid hebben.Onze verenigingshal is iedere zaterdag geopend van 9.30-12.00 uur. Tijdens een koffierondje praten de imkers elkaar bij over de nieuwste ontwikkelingen. Ook andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.

Excursies in ‘t Raathuis

Na de uitbreiding in 2016 is ‘t Raathuis volledig ingericht als instructieruimte. Met behulp van beamer en aangepaste geluidsinstallatie worden belangstellenden geïnformeerd over onze vereniging en de bijenkasten op de bijenstand. Tevens wordt ingegaan op het leven van de bij in het algemeen en de actuele situatie over de verschillende bijen- en insectenpopulaties in het bijzonder.
Met een uitleg over drachtverbetering willen wij de bezoekers informeren hoe zij zelf de biodiversiteit in eigen omgeving kunnen bevorderen.
Leerlingen van scholen (lager-, hoger- en beroepsonderwijs), leden van uiteenlopende verenigingen, en groepjes particulieren (o.a. verjaardagpartijtjes), behoren tot onze regelmatige gasten.

De vereniging beschikt tevens over een leskist, waarin o.a. materiaal om lezingen te geven voor scholen, verenigingen en andere belangstellenden die niet naar de verenigingshal kunnen komen.Informatie: Piet Bressers, Vinkenheuvel 17, 5296 LR Esch, tel. 0411-601595 en tel. 06-57197296. E-mail: pietbressers@home.nl

Honing

Voor leden bestaat de mogelijkheid hun honing aan de vereniging te leveren. Deze honing wordt o.a. tijdens de openingstijden van de hal en de jaarlijkse markt aangeboden en het etiket is o.a. voorzien van de plaats van herkomst.
Daarnaast wordt universele honing aangeboden, die de vereniging elders inkoopt.

Zwermen

Voor het verwijderen van zwermen kunnen de volgende leden worden benaderd:
– Boxtel: Jasper Derks, 06-46030435 en Maykel Schollen, 06-42593219
– Esch: Piet Bressers, 06-57197296 en Frans Peek, 06-20862646
– Gemonde: Wim van der Leest, 06-27416030
– Vught: Henk Rijken, 06-20189034
– Schijndel: Piet Claassen, 06-37347881.
Wanneer blijkt dat een zwerm niet uit bijen bestaat kan, indien noodzakelijk, Adrie Pijnenborg (plaagdierbestrijding) worden gebeld: 06-22449735.

Bijengezondheid

De vereniging kent een eigen bijengezondheidscommissie. Voor vragen over de toestand van de bijen kunt u terecht bij Han Goossens, Henk Rijken en Harrie Eijkemans.
De bestrijding van bijenziekten voor de volken die in de bijenhal staan vindt plaats in juni/juli voor zowel varroabestrijding als de controle op Amerikaans Vuilbroed. Per email wordt u van de datum op de hoogte gesteld. De imker dient zelf aanwezig te zijn, maar bij afwezigheid de beheerder te informeren.

Als gratis service aan de bijenhouders diagnosticeert bijen@wur dode bijen. Met name in de winter en in het voorjaar vindt er sterfte plaats. Een monster dode bijen wordt onderzocht op nosema, amoebe, varroa, acarapis mijtziekte en mogelijke andere afwijkingen, waarna adviezen worden gegeven om het probleem op te lossen.  Print het diagnoseformulier (www.bijen.wur.nl/NL/diagnose/default.htm) en vul het in. Bijenhouders met bijensterfte kunnen een monster (minimaal 50 bijen) met een ingevuld diagnoseformulier opsturen naar: Bijen@wur, Postbus 16, 6700 AA Wageningen.
Indien het vermoeden bestaat dat er dode volken zijn met als oorzaak spuitschade, dan kan de AID Inspectie Zuid worden ingelicht.
Er bestaat een meldplicht bij constatering van Amerikaans vuilbroed, kleine bijenkastkever (Aethina tumida) en Tropilaelapsmijt (Tropilaelaps spp). Adres: Karel de Grotelaan 415, 5654 NN Eindhoven, tel. 040-2563800 of www.vwa.nl (e-mail: aidcommunicatie@minlnv.nl).

Bestuur

Voorzitter: Jasper Derks
Penningmeester: Mieke Jonkergouw 
Secretaris: Tom van Heeswijk