De Vereniging

St. Ambrosius

Doel van de vereniging

“Het bevorderen en instandhouden van de bijenhouderij in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder”. Aldus vermeld in de statuten van de ruim 250-jarige Bijenhoudersvereniging Ambrosius te Boxtel. Zij brengt dit in praktijk door o.a. een gezamenlijke inkoop van materialen, het beschikbaar stellen van kweekmateriaal en voorlichting op velerlei gebied. Er wordt samengewerkt met diverse organisaties en particulieren om het drachtgebied te verbeteren. Beginnende imkers wordt aangeraden een cursus bijenhouden te volgen en ontvangen, zo nodig, (tijdelijk) een volkje en worden door onze ervaren leden, indien gewenst, begeleid.

Bestuur
Voorzitter:            Tom Van Heeswijk
Secretaris:           Fons van Asten
Penningmeester: Mieke Jonkergouw 

Secretariaat
Het secretariaat is te bereiken per:
e-mail: ambrosius.boxtel@gmail.com 
telefoon: 0411-683444 of 06-27254948.
Het adres is: Burgakker 7, 5281 CH, Boxtel. 

‘t Raathuis
Verenigingshal ‘t Raathuis is te vinden in park Molenwijk te Boxtel. De ingang ligt aan ‘t Essche Heike 1b. In de verenigingshal is ruimte voor onze leden om hun kast(en) te plaatsen indien zij elders hiervoor geen gelegenheid hebben. Onze verenigingshal is iedere zaterdag geopend van 9.30-12.00 uur. Tijdens een koffierondje praten de imkers elkaar bij over de nieuwste ontwikkelingen. Ook andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.

Honing
Voor leden bestaat de mogelijkheid hun honing aan de vereniging te leveren. De honing van onze leden wordt  tijdens de openingstijden van de hal. Het etiket is o.a. voorzien van de plaats van herkomst en houdbaarheidsdatum

Bijen- en plantenmarkt
Een jaarlijks terugkerend evenement is de Bijen- en Plantenmarkt. Deze wordt gehouden op de derde zondag in april.
Indien Pasen in dit weekend valt wordt de markt een week later gehouden. 

Excursies in ‘t Raathuis
Na de uitbreiding in 2016 is ‘t Raathuis volledig ingericht als instructieruimte.
In het Raathuis kunnen groepen, op afspraak, uitgebreide informatie krijgen over het houden van bijen. Tevens wordt ingegaan op het leven van de bij in het algemeen en de actuele situatie over de verschillende bijen- en insectenpopulaties. Daarnaast krijgen bezoekers uitleg over hoe zij zelf de biodiversiteit in eigen omgeving kunnen bevorderen. Leerlingen van lager-, hoger- en beroepsonderwijs, leden van uiteenlopende verenigingen, maar ook groepjes particulieren maakten al van deze gelegenheid gebruik. Voor scholen en andere belangstellenden, die niet naar de verenigingshal kunnen komen, beschikt de vereniging over een leskist met allerlei materialen met betrekking tot het houden van bijen en biodiversiteit.
Informatie: Piet Bressers, 06-18981301, emailadres: pietbressers@home.nl 

Zwermen
Voor het verwijderen van zwermen kunnen de volgende leden worden benaderd:
– Boxtel: Jasper Derks, 06-46030435 en Maykel Schollen, 06-42593219
– Esch: Piet Bressers, 06-18981301 en Frans Peek, 06-20862646
– Gemonde: Wim van der Leest, 06-27416030
– Vught: Henk Rijken, 06-20189034
– Schijndel: Piet Claassen, 06-37347881.

Wespen
Wanneer blijkt dat het geen bijen betreft maar wespen (of hoornaars) kan contact gezocht worden met: Ongediertebestrijding ABB Boxtel 06-54726508 of met Jerry Egter (Ongediertebestrijding Boxtel) 0411-725080

Bijengezondheid
De vereniging kent een eigen bijengezondheidscommissie. Voor vragen over de toestand van de bijen kunt u terecht bij Harrie Eijkemans (06-23150847) en Henk Rijken (06-20189034).